ეკა ზოიძე

ეკა ზოიზე
BMC

ეკა ზოიძე

გენერალური დირექტორი დამფუძნებელი