გოჩა ბაკურაძე

გოჩა ბაკურაძე
BMC

გოჩა ბაკურაძე

დამფუძნებელი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე