ხათუნა გერმისაშვილი

გერმისაშვილი
BMC

ხათუნა გერმისაშვილი

რევმატოლოგი

ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ:
▪️1993-2000 წ.წ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიული ფაკულტეტი.

ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲒᲐᲛᲝᲪᲓᲘᲚᲔᲑᲐ:
▪️2018 წლიდან დღემდე – აკად.ვ.წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრი. ბავშვთა და მოზრდილთა ექიმი რევმატოლოგი;
▪️2021 წლიდან დღემდე – ”სამედიცინო კორპორაცია ევექსი”-ბავშვთა და მოზრდილთა ექიმი-რევმატოლოგი;
▪️2017-2020 წ.წ – ”სამედიცინო კორპორაცია ევექსი”-ოჯახის ექიმი;
▪️2014-2017 წ.წ – “მედისონ ჰოლდინგი”-ოჯახის ექიმი;
▪️2005-2014 წ.წ – თბილისის N2 სამკურნალო-პროფ. ცენტრი, უბნის პედიატრი.