ქეთი დიასამიძე

ქეთი დიასამიძე
BMC

ქეთი დიასამიძე

ფსიქიატრი ფსიქოლოგი
სამუშაო გამოცდილება:
2005 წლიდან დღემდე – ლევან სამხარაულის სახელობის, სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიური, აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის სამსახური – ექსპერტი;
2011 წლიდან დღემდე – ფსიქოლოგი BMC – ის ფსიქონევროლოგიურ დეპარტამენტში;
2011 წლიდან დღემდე – ფსიქიატრი BMC-ის ფსიქონევროლოგიურ დეპარტამენტში.
განათლება და სერტიფიკატები:
1991 – 1997 წ. წ – ქ. ბათუმის სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო საქმე;
2000 – 2004 წ. წ – ქ. თბილისი, დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, სპეციალობა – სამედიცინო ფსიქოლოგია;
2007 წ. – ვილნიუსის უნივერსიტეტის სატრენინგო კურსი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა“;
2006 წ. – გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი, უწყვეტი პროფესიული განვითარების კურსი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა“;
2007 წ. – გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი, უწყვეტი პროფესიული განვითარების კურსი ,,შესავალი ბავშვთა და მოზარდთა კლინიკურ ფსიქიატრიაში“;
2016 წ. – კიევის საერთაშორისო სამედიცინო აკადემია – სპეციალობა ფსიქიატრია.