თეიმურაზ რუაძე

teiumraz-ruadze
BMC

თეიმურაზ რუაძე

სისხლძარღვთა ქირურგიის მიმართულების ხელმძღვანელი