ლაბორატორია

BMC

ლაბორატორია

BMC -ში ლაბორატორიული კვლევები სრულდება
თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების
გამოყენებით, ხარისხის სრული დაცვით, ლაბორატორიის
პროფესიონალთა გუნდის მიერ, რაც განაპირობებს
კვლევის უზუსტეს შედეგებს.
ლაბორატორიაში ერთდროულად ფუნქციონირებს ერთი
და იმავე ფუნქციის მქონე არაერთი ანალიზატორი, რაც
საშუალებას იძლევა ნებისმიერი კვლევის შედეგი,
საჭიროების შემთხვევაში გადამოწმებულ იქნას
ადგილზე, ალტერნატიული აპარატისა და რეაგენტის
გამოყენებით