ნარკოლოგია

Pills and vitamins
BMC

ნარკოლოგია

წამალდამოკიდებულება, როგორც დაავადება იკურნება!
BMC ნივთიერებებზე დამოკიდებულ პირებს სთავაზობს მკურნალობის იმ მეთოდებს, რაც
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არის რეკომენდირებული, ნარკოტიკული და
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებელ პირთა სტაციონარული და ამბულატორიული
დეტოქციკაციის პროგრამის ფარგლებში.
მკურნალობის კურსი ეფექტურია, დამოკიდებულ პიროვნებას ეხმარება პროფესიონალთა გუნდი –
ექიმი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახისა და
ახლობლების სწორ თანადგომას. ეფექტური მკურნალობის მთავარი წინაპირობა თავად პაციენტის
მზაობაა.