შინაგანი მედიცინა

BMC

შინაგანი მედიცინა

BMC -ის შინაგანი მედიცინის სპეციალისტები – თერაპევტები მართავენ პოლიპროფილურ პაციენტებს, რომელთაც სხვადასხვა სისტემის პათოლოგიები აწუხებთ.

თერაპევტები უზრუნველყოფენ  საჭირო სპეციალისტების ჩართვას პაციენტის მართვის პროცესში. ასევე,   ახდენენ პაციენტის პროფილაქტიკურ გასინჯვას და ატარებენ პრევენციულ ღონისძიებებს თანამედროვე რეკომენდაციებისა და გაიდლაინების  შესაბამისად.

ყველა პაციენტის მდგომარეობა განიხილება ინდივიდუალურად, პაციენტის კლინიკური და ლაბორატო

BMC -ის შინაგანი მედიცინის სპეციალისტები – თერაპევტები მართავენ პოლიპროფილურ პაციენტებს, რომელთაც სხვადასხვა სისტემის პათოლოგიები აწუხებთ.

თერაპევტები უზრუნველყოფენ  საჭირო სპეციალისტების ჩართვას პაციენტის მართვის პროცესში. ასევე,   ახდენენ პაციენტის პროფილაქტიკურ გასინჯვას და ატარებენ პრევენციულ ღონისძიებებს თანამედროვე რეკომენდაციებისა და გაიდლაინების  შესაბამისად.

ყველა პაციენტის მდგომარეობა განიხილება ინდივიდუალურად, პაციენტის კლინიკური და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მონაცემების შეფასების საფუძველზე.

თერაპევტების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქრონიკული პათოლოგიების მართვის პროცესში.

რიულ-ინსტრუმენტული მონაცემების შეფასების საფუძველზე.

თერაპევტების როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქრონიკული პათოლოგიების მართვის პროცესში.